تبلیغات
شارژهمراه - عاﺷ ﻗﮯ خرید شارژ همراه اول

عاﺷ ﻗﮯ

پنجشنبه 27 بهمن 1390  02:03 ق.ظ

تو ﺑ ﻬ ترين ﺤ کاﻳﺘﮯ ﮐﮧ از خدا ﻤﮯﺷﮧ ﺷﻧﯧد     ♫    خداﻳﮯ ﻛﮧ تو سينمون تصوير ﯧﮧ قلب رو کشيد

از ﺷ ﻌ ﻟﮧ ي گلبرگ رز براﮮ رﮔ ﮭ ا خون گرﻓﺗ     ♫    از ﺷ ﮭ ر متروﻛﮧ ﻋﺷﻗ از نو براموﻧ جوﻧ گرﻓﺗ

اﻣ روزه روزِ عاﺷ ﻗﮯ روزﮮ ﻛﮧ ﺗﺴﻟﻴﻤﺗ شدم   ♫   روزﮮﻛﮧ با طلو؏ ﻋ ﺷ ﻗ تو رو سپردﻤ ﺒﮧ خودﻤ

دﺴﺗاتو بسپار ﺒﮧ دﺴﺗِ ﻤﻧ ﻤ ﻌ شوﻗﮧ ﮬﻤﯿﺷﮔﮯ    ♫    تو خاﻠﻗِ ﻋ ﺷ ﻗﮯ و ﻤﻧ لاﯿﻗ ترﯿن  بندﮔﮯ

هنوز براﮮ ﻋ ﺷ ﻗ  تو قلبم تو ﺴﯿﻧﮧ ﻤﮯزﻧﮧ      ♫    براﮮ ﻠﻤﺴﺗ ﺑﮯ گدار هرگز ﺑﮧ آب ﻧﻤﯿزﻧﮧ

تو رو در آغوﺷ غزﻠ بايد رو تاج ﮔﻠ نشوند        ♫   هزار و ﯿﻛ ﺤﻗﯿﻗ تو از تو ﺑﮧ روز ﻋ ﺷ ﻗ رسوند   

۱-مخاطب خاص داره

۲-خيلي دوستش دارممنبع:
http://boy-sst.blogfa.com

نوشته شده توسط: تیکا شارژ | آخرین ویرایش:- | نظرات ()